Sveiki!

Mani sauc Aldis Janševskis. Dzīvoju Rīgā. Esmu rīkstnieks, kurš nosaka Hartmana līnijas un to savstarpējos krustpunktus, Kirī līnijas un to savstarpējos krustpunktus, ūdens āderes un to savstarpējos krustpunktus kā arī visu šo joslu savstarpējo pārklāšanos, krustošanos punktus (Ķīnā sauktos drakona zobus), aku rakšanas vietas. Augšup kāpjošais starojums un tam pretējais. Skursteņu izbūves vietas.

Telpās kurās ģimenes locekļi bieži ne par ko konfliktē, sliktas miega vietas (slikti sapņi, nemierīgs miegs bērniem) utt.

Cilvēka biolauka pārbaude. Nosaku vai biolaukā ir konstatējamas izmaiņas, kas rodas sakarā ar ilgstošu atrašanos, sēdēšanu pie televizora, datora, iemīļotā atpūtas vietā vai gulēšanu uz patogēnām līnijām, Hartmana Kirī tīkla vai ūdens āderes.

Esmu konstatējis sakarību starp patogēnajām līnijām, āderēm un to radītajām izmaiņām organismā (hroniskas slimības, onkoloģiskas saslimšanas).

Nosaku pirms saslimšanas radītā biolauka deformācijas vietas kā arī saslimšanas gadījumā ārstējoties (gulēšanu, sēdēšanu uz kaitīgā starojuma līnijām), kuru rezultātā palēlinās ārstēšanās vai arī ārstēšanai nav nozīmes, slimība tiek no jauna atjaunota.

Pārbaudu kā dzīvokļus tā arī ārpus mājas teritorijas, celtniecībai, pirtīm, akām, koku stādīšanai.

Pakalpojumu apmaksa no 35 eiro līdz adekvātai samaksai par uzmērījumu lielākās teritorijās.

Var sastādīt apbūves gabala, zemes starojumu karti. Notiek rīkstnieka un mērnieka sadarbība. Rīkstnieks nosaka energoinformatīvā lauka starojumus, uzrāda tos mērniekam un mērnieks tos piesaista zemes plānā. Apmaksa mērniekam 2-3 eiro par piesaistes punktu. Var izdalīt atsevišķu zemes plānu ar āderu izvietojumu. Tādā gadījumā mērījums būs lētāks nekā ar Hartmana līnīju uzmērījumu. Hartmana līnijas būs kā apmēram 2,10*1,80 metru tīkla acis, tātad tās sastādīs daudz piesaistes punktus. Plānu būtu jāveido pirms būvniecības sākšanas, jo vēlāk kad uzbūvēti objekti, mērījumi ir apgrūtināti, kā arī objekti jau pastāv dabā un atliek tikai mēbeļu izvietošanas pieskaņošana energoinformatīvajam laukam, tātad galvenokārt savādāk nekā būtu vizuāli vēlams.

Lai redzētu kā energoinformatīvais lauks tiek vizuāli atainots, noklikšķiniet uz fotogrāfijas kurā nofotogrāfēts būvvietas laukums. Jūs ieraudzīsiet kā dabā izskatās Hartmana, Kirī tīkls, tā krustošanās vietas (drakona zobi),sarkani laukumiņi, ūdens ādere, zilā krāsa. Mājas būvlaukums piemeklēts lai izvairītos no āderes. Šajā gadījumā ādere ies zem ēkas stūra, kā arī Hartmana un Kirī līniju krustpunkti atradīsies istabu sienās vai tuvu blakus tām. Zilā krāsā iezīmētā ādere ir augstas kvalitātes dzeramā ūdens avots,vdziļums 33 metri.

Energo lauka ar vēlamo informāciju (mājas gariņa) iedzīvināšana dzīvojamās telpās, pirtī un citur.

Apmācu zemes energoinformatīvo lauku vizualizēšanas prasmēs.

Palīdzība ar onkoloģiju saistītu problēmu risināšanā.

Telefons: +371 20220151

rīkstnieks Aldis Janševskis
Rīkstnieka darbs
rīkstnieks Aldis Janševskis
Ūdens āderu plāns Ādažos